Niniejsze zasady określają wewnętrzny regulamin pobytu w «Zgardzie», zasady użytkowania mienia hotelu i zakres świadczonych usług.

Działalność zakładu reguluje"Regulamin użytkowania hotelów i analogicznych środków zakwaterowania i świadczenia usług hotelowych" z dnia 16.03.2004 nr 19, Ustawa Ukrainy "O turystyce" i inne ustawy Ukrainy.

Doba hotelowa:

Wykwaterowanie – 12:00.
Zakwaterowanie od 14:00 do 18:00.
Czas pracy – całodobowo.

Zakwaterowanie. W celu zamieszkania należy przedłożyć dowód (albo inny dokument tożsamości) i wypełnić ankietę ustalonego wzoru.

Rezerwacja pokoju, przedpłata. W razie uprzedniej rezerwacji i jej potwierdzenia gwarantujemy zatrzymanie pokoju dla gościa, określonego w rezerwacji. W razie wpłacenia zaliczki spłacona wartość zaliczona zostanie do zapłaty faktycznie wyświadczonych usług.

Pobyt mniej niż dobę. W razie pobytu mniej niż 24 godziny opłata pobierana jest za dobę niezależnie od doby hotelowej.

Zawarcie umowy. Podczas rozpoczęcia pobytu gość podpisuję kartę rejestracyjną potwierdzającą zawarcie umowy świadczenia usług. Zabrania się przekazania klucza od pokoju innym osobom.

Pobyt dzieci. Dzieci do 5 lat mogą przebywać za darmo bez nadania dodatkowego miejsca.

Parkowanie samochodu. Gościom, którzy przyjechali własnym samochodem, udostępniony jest bezpłatny parking na miejscu w przypadku, gdy miejsca postojowe są dostępne.

Zwierzęta domowe. Pobyt jakichkolwiek zwierząt możliwy jest po uprzednim uzgodnieniu.

Palenie, napoje alkoholowe, środki odurzające. Zakaz palenia w pokojach i w pomieszczeniu. ZABRANIA SIĘ picia napojów alkoholowych i używania środków odurzających.

Korzystanie z sejfu. Każdy pokój wyposażony jest w sejf, który gość może wykorzystywać do przechowywania cennych rzeczy. Administracja nie ponosi odpowiedzialności za utratę pieniędzy, waluty obcej, papierów wartościowych, kart kredytowych, wyrobów jubilerskich i innych cennych rzeczy.

Zachowanie ciszy nocnej. Od 22:00 do 8:00 wewnątrz budynku i na terenie należy przestrzegać ciszy nocnej, obowiązkowe uprzedzenie administratora przy powrocie do hotelu po 22:30.

Zasady bezpieczeństwa. W pokojach zabronione jest używanie dodatkowych przyrządów elektrycznych (szybkowar, czajnik elektryczny, parowar) z wyjątkiem , kiedy te przyrządy należą do standardowego wyposażenia pokoju albo wydane są do użytkowania przez personel. Po wyjściu z pokoju należy zakręcać baterie, wyłączać światło, telewizor i inne urządzenia.

Sprzątanie w pokoju. Wymiana pościeli raz na 5 dni, wymiana ręczników raz na 3 dni. Możliwa jest częstsza zmiana pościeli. Sprzątanie pokojów raz na 3 dni. Czas bieżącego sprzątania 10:00 do 12:00. W razie dodatkowego sprzątania prosimy o poinformowanie administratora. Prośba aby w pomieszczeniu hotelu nosić tylko kapcie albo buty na zmianę.

Dodatkowe usługi. Goście mogą korzystać z dodatkowych usług hotelu. Zamówić i zapłacić za usługę można w każdym czasie u administratora.

Rabaty. Rabaty przewidziane są dla stałych klientów albo zgodnie z obecną promocją.

Goście. Pobyt w pokoju gości dozwolony jest od 8:00 do 23:00 za obopólną zgodą administracji i zamieszkałego gościa.

Zapomniane rzeczy. W razie ujawnienia zapomnianych rzeczy administracja poinformuje o tym właściciela. Zapomniane rzeczy przechowują w ciągu 1 miesiąca. W razie utraty rzeczy gość musi niezwłocznie poinformować o tym administratora. W przypadku, gdy przed upływem terminu pobytu gość nie zgłosi swoich wymogów, uważa się, że jego rzeczy nie były zagubione albo uszkodzone.

Szkoda. W razie uszkodzenia mienia z winy albo niedbalstwa gości i/albo ich odwiedzających, sporządzony zostanie protokół wg ustalonego wzoru. Gość spłaca kwotę, która pokrywa wyrządzone straty materialne.

Naruszenie wewnętrznego regulaminu pobytu. Jeżeli gość niejednorazowo narusza wewnętrzny regulamin pobytu, skutkujący stratami materialnymi, albo stwarza niezręczności dla przebywania pozostałych osób, administracja ma prawo odmówić zakwaterowania albo rozwiązać umowę (wykwaterowanie).